En lyhörd, kommunikativ
och engagerad byrå som ser det
unika i varje uppdrag

Kompetenser

Det är stimulerande att arbeta med kommunikation. Att förenkla, göra budskap begripliga och intressanta är det som driver oss. Och när vi sedan ser nyttan i våra kunders verksamhet kan inte belöningen bli större.

Vi är ett sammansvetsat team av rutinerade specialister, präglade av kreativitet och arbetsglädje. Hos oss får du styrkan av kompetens på ledande nivå kombinerat med lång, bred och djup erfarenhet från både traditionell och modern digital kommunikation. Vi är nyfikna på livet, samhällsfrågor och hur kommunikation kan användas för att väcka intresse och påverka.

Vi hävdar att rätt personkemi mellan oss på byrån och dig som kund är en avgörande framgångsfaktor. Därför vet du från första början vilka personer som är engagerade i ditt projekt. Att vi som presenterar strategier och förslag också är samma människor som sedan kommer att jobba operativt med uppdraget.

Förklara. Förenkla. Förtydliga. Fördjupa.

Vi arbetar med företagsfilmer, instruktionsfilmer, produktfilmer och snabba produktioner för plattformar som LinkedIn och Facebook. Vill du också berätta något med film? Välkommen att kontakta oss. Vi ser till så att ditt budskap går fram.

Företagspresentation för Higab. Ännu ett roligt och inspirerande projekt genomfört.
Denna gång på uppdrag av Higab. Kul att med film berätta om Göteborgs kända kulturfastigheter.

Företagspresentation för Infranordic. Presentation av företagets identitet och sätt att arbeta.

Informationsfilm för Infranordic. Presentation av skräddarsydd logistiklösning.

Vårt erbjudande

 • Presentationsfilm
 • Varumärkesutveckling
 • Visuell identitet
 • Kommunikationsplanering
 • Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar
 • Strategier online och digitala tjänster
 • Spacebranding
 • Skyltprogram
 • Förpackningsdesign

Presentationsfilm

Att se en film är snabbt, enkelt och bekvämt för dina kunder. Filmen visar kärnan i erbjudandet, hur din produkt fungerar och hur den löser ett eller flera problem.

Du använder filmen på din hemsida, på YouTube, i din Powerpoint, på Facebook, LinkedIn, i mässmontern och andra ställen där dina kunder håller till.

Varumärkesutveckling

Varumärket ska vara särskiljande, tydliggöra mervärden, stärka relationer och avspegla företagets värderingar. Varumärket är utgångspunkten för att ge en produkt en distinkt positionering.

Visuell identitet

Visuell identitet är det synliga uttrycket av det som ett företag eller varumärke står för. Vi säkerställer att logotyp, typsnitt, färg och form hänger samman.

Kommunikationsplanering

Vad vill ni uppnå? Är målen tydliga? Vilka målgrupper vänder ni er till? Är alla målgrupper lika viktiga? Vilka kommunikationskanaler är tänkbara? Hur förhåller ni er till ägd, köpt och förtjänad media? Hur skall resurserna kunna användas så smart och effektivt som möjligt?

Vi är vana vid att ställa rätt frågor och skapa diskussioner som konkretiserar och flyttar kommunikationsplaneringen framåt.

Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar

Att tydligt kommunicera hur verksamheten bedrivs och vad företaget står för, är en förutsättning för framgång. Årsredovisningen ger en möjlighet att strategiskt arbeta varumärkesbyggande och förmedla hur värden skapas i verksamheten.
Genom att integrera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen blir organisationens samlade arbete tydligare.

Strategier online och digitala tjänster

Kreativ konceptuell design och flexibla tekniska lösningar oberoende av plattform. Vi producerar responsiva webbplatser, animerade filmer, nyhetsbrev och digitala presentationer i Powerpoint eller Keynote. 
Du får tillgång till ett bollplank för utveckling av sökmotoroptimering och hur närvaro på sociala medier effektivt kan samverka med ägd media.

Spacebranding

Mässan är ofta den logiska mötesplatsen för personliga möten. Spacebranding är hur budskap kommuniceras på mässor. Vi kan hjälpa dig med hur du ska tänka och dra nytta av mässmediets hela styrka.

Skyltprogram

Ett genomtänkt skyltprogram ska inspirera, informera och vägleda. Det skall vara tydligt, enkelt och inte kunna missförstås.

Förpackningsdesign

Rätt förpackning är identitesskapande. Ofta en liten och central yta för att signalera en känsla av vad varumärket står för. Vi vet hur en förpackning sänder rätt signaler och sticker ut.

Erfarenhet

Sedan starten 1986 har vi samlat på oss erfarenheter inom en rad olika kundsegment och kunskapsområden.

Inom fastighetsbranschen har vi haft förmånen att samarbeta med företag inom allmännyttan som till exempel Framtidenkoncernen och Bostadsbolaget, Lokalförvaltningen och Fastighetsbolaget Higab som ingår i Göteborgs Stad, men även med andra delar av branschen som till exempel arbetsgivarorganisationen Fastigo, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Stena Fastigheter och Tuve Bygg.

Vi har sedan många år haft ett löpande samarbete med Svenska Mässankoncernen och med ett tjugotal mässkoncept där framgångsrika Elfack, Scanpack och TURmässan är några exempel.

Bland kunder inom processindustri, teknik- och ingenjörsområden kan nämnas IEW Group, Rördesign, Pidab, Ferroman Engineering, Permec Group och Borealis Group AG International.

Inom området FoU arbetar vi sedan länge med SP Food and Bioscience – Institutet för Livsmedel och Bioteknik inklusive Food Science Sweden och projektet Food Port med Västra Götalandsregionen.

Andra viktiga kunder är Göteborgs Stad, Transearch, Alpklyftan, CSR Västsverige, Svensk Företagsförmedling, Stadsrevisionen Göteborgs Stad, Störningsjouren, Svenska Örtmedicinska Institutet, Göteborgs Stadsbibliotek, Gamla Ullevi och Infranordic Shipping & Forwarding.

Fria tankar om

Ett föränderligt kommunikationslandskap och nya konsumtionsmönster

Vi befinner oss mitt i ett föränderligt kommunikationslandskap. Vårt sätt att konsumera media förändras hela tiden. Vi har allt fler kanaler att välja mellan och förflyttningen går snabbt i riktning mot digital mediekonsumtion.

Människors och företags acceptans av nya sätt att ta till sig information och använda digitala kanaler utvecklas hela tiden. Det är t.ex inte många år sedan det var otänkbart att göra sina bankaffärer på Internet. Idag är det helt naturligt att med mobilen betala en räkning på bussen.

Företag och organisationer måste hantera och förhålla sig till detta nya kommunikationslandskap. Ett landskap där det inte alltid är lätt att hinna med i utvecklingen, kunna värdera de kommunikationsalternativ som finns och fatta rätt beslut om vad som skall satsas på för att nå de mål verksamheten har.

Det finns idag ingen annan del inom kommunikationsområdet som förändras så genomgripande som de kommunikationsalternativ och kanaler som finns tillgängliga. Det handlar om ett alltmer fragmenterat kommunikationslandskap. Och utvecklingen går snabbt.

Integrerad kommunikation en utmaning

Det digitala landskapet täcker ett stort och komplext område. För att kunna planera och hantera tekniken effektivt behöver alla kommunikatörer förstå sammanhangen och veta hur digital kommunikation på bästa sätt integreras med alla andra insatser ett företag gör.

Ett tydligt mönster är att allt fler organisationer flyttar stora delar av kommunikationsbudgeten till digitala kanaler på bekostnad av de traditionella kanalerna.

 

 

Ägd, köpt och förtjänad media

Hur säkerställer ett företag att alla de kanaler de själva kontrollerar kommunicerar rätt saker på rätt sätt. Det handlar t.ex om den egna webbplatsen, tryckt material och mässmontern.
Hur säkerställer företaget att den egna webbplatsen är tillgänglig för målgruppen. Kunskap om sökmotoroptimering är ett centralt verktyg för detta.

I vilka analoga och digitala kanaler skall budskapen finnas. Hur säkerställer företagen att rätt kanaler väljs och som ger så bra effekt som möjligt.

I vilka sociala kanaler önskar organisationen finnas och föra en dialog med må Vilka kanaler är aktuella idag, vad gäller i morgon? Hur säkerställer företaget att en dialog mellan människor, som inte kan styras och kontrolleras, hanteras på bästa sätt så att varumärket inte skadas.Hur hanterar ditt företag det nya kommunikationslandskapet?

Stefan Christenson är kommunikationskonsult och projektledare. Hans specialområden är marknads- och kommunikationspanering. 

av clfadmin

If you pay peanuts you get monkeys

“På ett seminarium för livsmedelsindustrin nyligen fick jag lära mig att det i stort sett är meningslöst att äta vanliga färska köpetomater om det är näringsämnen man är ute efter. Tycker man att tomaterna är dekorativa och inte bryr sig om att de nästan helt saknar smak, då kan man förstås köpa ändå.”

Nu finns det tomater med både smak och näring. Men då får man leta i det ekologiska sortimentet eller odla själv. Och det är förstås både jobbigare och dyrare.

Annars är ketchup och andra fabrikstillverkade tomatprodukter överlägsna, eftersom framställningsprocessen gör antioxidanten lykopen lättare tillgänglig för upptag i kroppen. Varför är det på detta viset?

För billig mat

Mitt svar är priset. Vi har på tok för billig mat i Sverige.
Sedan 1990-talet har livsmedel blivit billigare jämfört med andra varor och svenskarna lägger allt mindre del av lönen på mat.
Fixeringen på prislappen gör att hela kedjan pressas hårdare och hårdare. Djur plågas. Jordar utarmas. Näringsvärdena i odlade grödor sjunker. Transportsträckorna ökar.

 

Bönderna som vill låta sina etiska och ekologiska värden styra produktionen för en ojämn kamp med de stora djurfabrikerna, den maniska kostnadsjakten och EU-dikterade upphandlingsdirektiv.

Prispress i rymdkapseln?

Man får nästan alltid vad man betalar för, vet vi som varit med ett tag. Eller “If you pay peanuts, you get monkeys” som en engelsk företagsbekant sa.

Vår svenske austronat Christer Fuglesang gav ett mycket talande svar när en journalist frågade honom vilka tankar som rörde sig i hans huvud där uppe i kapseln minuterna före start. “När jag sitter här fastspänd och tittar på alla blinkande lampor och kontrollinstrument och allt annat som måste fungera kan jag inte låta bli att tänka på att killarna som gjort allt detta var de som gav det lägsta anbudet.”

Det här med upphandlingar är ett mångbottnat fenomen. Tanken att kunna välja det bästa av flera alternativ är naturligtvis riktig och god. Men många köpare fastnar snabbt i prisfällan och låter priset ensamt väga upp alla andra krav som kvalitet, precision, resultat och säkerhet. Och då är man ute på riktigt tunn is…

Skadliga konsekvenser

Det är tyvärr inte svårt att hitta exempel på hur dyra, skadliga och ovärdiga konsekvenserna kan bli när snålvargarnas enögda drev tillåts storma fram:

Fjärrstyrd färdtjänst som irrar omkring utan att hitta hem. Vårdhem där gamlingar får vänta på att gå på toaletten tills det är för sent. Tåg som avgår timmar för sent eller inte alls. Bussbolag som kör med dåliga bromsar och blankslitna däck. Idiotiska TV-program. Skolor där barn inte lär sig läsa. Idrottshallar som faller ihop. Soprum som stinker. Bostäder som möglar.
Är det någon mer än jag som börjar bli förbannat trött på alla som tycks göra sitt bästa för att förvandla hela vår tillvaro till ett enda stort Ullared?

Texten publicerades ursprungligen i Bengt-Arne Falks personliga krönika i Tidningen Fastigo.
Bengt-Arne Falk är kommunikationskonsult och copywriter.
Hans specialområden är företagsrelationer och varumärkesutveckling.

av clfadmin

Nu riktas varumärkesarenans strålkastare mot ordet igen

Texttrenden, som man kunnat se i bland annat England och USA, börjar få genomslag också i Sverige. Begrepp som ”tonalitet” och ”verbal identitet” används allt oftare.

Den designepok som varit så dominerande sedan 1980-talet försvagas och viker av i en ny riktning. Som jag tolkar det handlar det främst om en kvantitativ försvagning. Kvalitativt kan det rent av vara tvärtom. En helhetssyn, som ger den verbala delen av kommunikationen ökat utrymme och låter den fullt ut samspela med den visuella, bör höja den designmässiga nivån och rensa bort en del avarter.

Genom att den digitala utvecklingen gjort verktygen för grafisk formgivning så tillgängliga är det många som känt sig kallade. Det är dessvärre betydligt färre som haft tillräcklig visuell och kommunikativ medvetenhet.

Aptitligt innanmäte

När man nöjer sig med dekorerade skal missar man det mesta av de relationsbyggande delarna i kommunikationen. Den vackra frukten måste också ha ett aptitligt innanmäte för att man ska bita i den mer än en gång.

Vare sig de själva känner till det eller inte, har alla företag en verbal identitet. Många vet inte vilken nytta den kan göra, vilket förstås är synd. Men att ännu fler inte har en aning om vilken skada den kan ställa till är betydligt värre.

Fel ord kan förvandla en i övrigt fantastisk annons till en affärsmässig katastrof. Fel tonalitet underminerar de varumärkesvärden man med stor möda byggt upp.

Samma sura gubbe?

Sättet att uppträda och prata spelar en stor roll på alla nivåer i kommunikationen. Från det massmediala till det personliga. Talar alla i företaget samma, rätta språk i samtalen med kunderna? Med varandra?

Superviktigt att ha koll på. För vad hjälper alla reklammiljoner om det fortfarande är samma sura gubbe som vanligt bakom disken när kunden kommer till butiken?

Aktivitetsskapande effekt

Förra året presenterade The Times vetenskapsredaktion nya studier som visar att ordbehandling upptar mycket mer av hjärnan än man tidigare trott. Så mycket som två tredjedelar är engagerade. Följden av detta blir att ord både får en emotionsskapande och aktivitetsutlösande effekt. En effekt som dessutom sitter kvar länge.

Textburna budskap integreras därför i våra referensramar och attityduppsättning och skapar känslomässiga band med större styrka än vad visuella budskap gör. Eftersom både positiva och negativa kopplingar biter sig fast som en taggad kamphund, gäller det att noga välja sina ord, uttryck och produktnamn.

Hade man en gång en dum chef som hette Stig kommer man att möta alla nya Stig med en inledande skepsis. Eller hur?

Texten publicerades ursprungligen i Bengt-Arne Falks personliga krönika i Tidningen Fastigo.
Bengt-Arne Falk är kommunikationskonsult och copywriter.
Hans specialområden är företagsrelationer och varumärkesutveckling.

av clfadmin

Fria tankar om

Ett föränderligt kommunikationslandskap och nya konsumtionsmönster

Vi befinner oss mitt i ett föränderligt kommunikationslandskap. Vårt sätt att konsumera media förändras hela tiden. Vi har allt fler kanaler att välja mellan och förflyttningen går snabbt i riktning mot digital mediekonsumtion.

Människors och företags acceptans av nya sätt att ta till sig information och använda digitala kanaler utvecklas hela tiden. Det är t.ex inte många år sedan det var otänkbart att göra sina bankaffärer på Internet. Idag är det helt naturligt att med mobilen betala en räkning på bussen.

Företag och organisationer måste hantera och förhålla sig till detta nya kommunikationslandskap. Ett landskap där det inte alltid är lätt att hinna med i utvecklingen, kunna värdera de kommunikationsalternativ som finns och fatta rätt beslut om vad som skall satsas på för att nå de mål verksamheten har.

Det finns idag ingen annan del inom kommunikationsområdet som förändras så genomgripande som de kommunikationsalternativ och kanaler som finns tillgängliga. Det handlar om ett alltmer fragmenterat kommunikationslandskap. Och utvecklingen går snabbt.

Integrerad kommunikation en utmaning

Det digitala landskapet täcker ett stort och komplext område. För att kunna planera och hantera tekniken effektivt behöver alla kommunikatörer förstå sammanhangen och veta hur digital kommunikation på bästa sätt integreras med alla andra insatser ett företag gör.

Ett tydligt mönster är att allt fler organisationer flyttar stora delar av kommunikationsbudgeten till digitala kanaler på bekostnad av de traditionella kanalerna.

 

 

Ägd, köpt och förtjänad media

Hur säkerställer ett företag att alla de kanaler de själva kontrollerar kommunicerar rätt saker på rätt sätt. Det handlar t.ex om den egna webbplatsen, tryckt material och mässmontern.
Hur säkerställer företaget att den egna webbplatsen är tillgänglig för målgruppen. Kunskap om sökmotoroptimering är ett centralt verktyg för detta.

I vilka analoga och digitala kanaler skall budskapen finnas. Hur säkerställer företagen att rätt kanaler väljs och som ger så bra effekt som möjligt.

I vilka sociala kanaler önskar organisationen finnas och föra en dialog med må Vilka kanaler är aktuella idag, vad gäller i morgon? Hur säkerställer företaget att en dialog mellan människor, som inte kan styras och kontrolleras, hanteras på bästa sätt så att varumärket inte skadas.Hur hanterar ditt företag det nya kommunikationslandskapet?

Stefan Christenson är kommunikationskonsult och projektledare. Hans specialområden är marknads- och kommunikationspanering. 

If you pay peanuts you get monkeys

“På ett seminarium för livsmedelsindustrin nyligen fick jag lära mig att det i stort sett är meningslöst att äta vanliga färska köpetomater om det är näringsämnen man är ute efter. Tycker man att tomaterna är dekorativa och inte bryr sig om att de nästan helt saknar smak, då kan man förstås köpa ändå.”

Nu finns det tomater med både smak och näring. Men då får man leta i det ekologiska sortimentet eller odla själv. Och det är förstås både jobbigare och dyrare.

Annars är ketchup och andra fabrikstillverkade tomatprodukter överlägsna, eftersom framställningsprocessen gör antioxidanten lykopen lättare tillgänglig för upptag i kroppen. Varför är det på detta viset?

För billig mat

Mitt svar är priset. Vi har på tok för billig mat i Sverige.
Sedan 1990-talet har livsmedel blivit billigare jämfört med andra varor och svenskarna lägger allt mindre del av lönen på mat.
Fixeringen på prislappen gör att hela kedjan pressas hårdare och hårdare. Djur plågas. Jordar utarmas. Näringsvärdena i odlade grödor sjunker. Transportsträckorna ökar.

 

Bönderna som vill låta sina etiska och ekologiska värden styra produktionen för en ojämn kamp med de stora djurfabrikerna, den maniska kostnadsjakten och EU-dikterade upphandlingsdirektiv.

Prispress i rymdkapseln?

Man får nästan alltid vad man betalar för, vet vi som varit med ett tag. Eller “If you pay peanuts, you get monkeys” som en engelsk företagsbekant sa.

Vår svenske austronat Christer Fuglesang gav ett mycket talande svar när en journalist frågade honom vilka tankar som rörde sig i hans huvud där uppe i kapseln minuterna före start. “När jag sitter här fastspänd och tittar på alla blinkande lampor och kontrollinstrument och allt annat som måste fungera kan jag inte låta bli att tänka på att killarna som gjort allt detta var de som gav det lägsta anbudet.”

Det här med upphandlingar är ett mångbottnat fenomen. Tanken att kunna välja det bästa av flera alternativ är naturligtvis riktig och god. Men många köpare fastnar snabbt i prisfällan och låter priset ensamt väga upp alla andra krav som kvalitet, precision, resultat och säkerhet. Och då är man ute på riktigt tunn is…

Skadliga konsekvenser

Det är tyvärr inte svårt att hitta exempel på hur dyra, skadliga och ovärdiga konsekvenserna kan bli när snålvargarnas enögda drev tillåts storma fram:

Fjärrstyrd färdtjänst som irrar omkring utan att hitta hem. Vårdhem där gamlingar får vänta på att gå på toaletten tills det är för sent. Tåg som avgår timmar för sent eller inte alls. Bussbolag som kör med dåliga bromsar och blankslitna däck. Idiotiska TV-program. Skolor där barn inte lär sig läsa. Idrottshallar som faller ihop. Soprum som stinker. Bostäder som möglar.
Är det någon mer än jag som börjar bli förbannat trött på alla som tycks göra sitt bästa för att förvandla hela vår tillvaro till ett enda stort Ullared?

Texten publicerades ursprungligen i Bengt-Arne Falks personliga krönika i Tidningen Fastigo.
Bengt-Arne Falk är kommunikationskonsult och copywriter.
Hans specialområden är företagsrelationer och varumärkesutveckling.

Nu riktas varumärkesarenans strålkastare mot ordet igen

Texttrenden, som man kunnat se i bland annat England och USA, börjar få genomslag också i Sverige. Begrepp som ”tonalitet” och ”verbal identitet” används allt oftare.

Den designepok som varit så dominerande sedan 1980-talet försvagas och viker av i en ny riktning. Som jag tolkar det handlar det främst om en kvantitativ försvagning. Kvalitativt kan det rent av vara tvärtom. En helhetssyn, som ger den verbala delen av kommunikationen ökat utrymme och låter den fullt ut samspela med den visuella, bör höja den designmässiga nivån och rensa bort en del avarter.

Genom att den digitala utvecklingen gjort verktygen för grafisk formgivning så tillgängliga är det många som känt sig kallade. Det är dessvärre betydligt färre som haft tillräcklig visuell och kommunikativ medvetenhet.

Aptitligt innanmäte

När man nöjer sig med dekorerade skal missar man det mesta av de relationsbyggande delarna i kommunikationen. Den vackra frukten måste också ha ett aptitligt innanmäte för att man ska bita i den mer än en gång.

Vare sig de själva känner till det eller inte, har alla företag en verbal identitet. Många vet inte vilken nytta den kan göra, vilket förstås är synd. Men att ännu fler inte har en aning om vilken skada den kan ställa till är betydligt värre.

Fel ord kan förvandla en i övrigt fantastisk annons till en affärsmässig katastrof. Fel tonalitet underminerar de varumärkesvärden man med stor möda byggt upp.

Samma sura gubbe?

Sättet att uppträda och prata spelar en stor roll på alla nivåer i kommunikationen. Från det massmediala till det personliga. Talar alla i företaget samma, rätta språk i samtalen med kunderna? Med varandra?

Superviktigt att ha koll på. För vad hjälper alla reklammiljoner om det fortfarande är samma sura gubbe som vanligt bakom disken när kunden kommer till butiken?

Aktivitetsskapande effekt

Förra året presenterade The Times vetenskapsredaktion nya studier som visar att ordbehandling upptar mycket mer av hjärnan än man tidigare trott. Så mycket som två tredjedelar är engagerade. Följden av detta blir att ord både får en emotionsskapande och aktivitetsutlösande effekt. En effekt som dessutom sitter kvar länge.

Textburna budskap integreras därför i våra referensramar och attityduppsättning och skapar känslomässiga band med större styrka än vad visuella budskap gör. Eftersom både positiva och negativa kopplingar biter sig fast som en taggad kamphund, gäller det att noga välja sina ord, uttryck och produktnamn.

Hade man en gång en dum chef som hette Stig kommer man att möta alla nya Stig med en inledande skepsis. Eller hur?

Texten publicerades ursprungligen i Bengt-Arne Falks personliga krönika i Tidningen Fastigo.
Bengt-Arne Falk är kommunikationskonsult och copywriter.
Hans specialområden är företagsrelationer och varumärkesutveckling.

Uppdrag

 • Visuell identitet
  och grafisk form
 • Varumärkesutveckling
 • Strategier online och
  digitala tjänster
 • Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter
 • Kommunikations-
  planering
 • Space branding
 • Skyltprogram
 • Förpackningsdesign

Visuell identitet
och grafisk form

Den visuella identiteten är det synliga, sammanhållna uttrycket för ett företag eller produkt. Ett starkt och modernt uttryck ger långsiktiga förutsättningar för att skapa genomslag för kommunikation.
Vi utvecklar varumärkesplattformar, grafisk- och visuell identitet, logotyper och designstruktur.

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset

Slakthuset

Higab - Hållbarhetssymboler

Logotyper

Göteborgslokaler

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Ferroman Engineering

Fastigo

Gamla Ullevi

Gamla Ullevi

Higab

Higab

Higab

Varumärkesutveckling

Varumärken är ett strategiskt och centralt företagsekonomiskt verktyg. Varumärken skapar, rätt hanterade, förutsättningar för att särskilja erbjudanden och kunna etablera en långsiktigt stark position.

Ett starkt varumärke har hög kännedom och är känt för rätt saker. Kunderna är lojala och den upplevda kvalitén är hög. Ett konsekvent och långsiktigt varumärkesarbete skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

Svensk Företagsförmedling

Företagspresentation

Svensk Företagsförmedling

Företagspresentation

Svensk Företagsförmedling

Företagspresentation

Infranordic Shipping & Forwarding

Företagspresentation

Infranordic Shipping & Forwarding

Företagspresentation

Infranordic Shipping & Forwarding

Företagspresentation

Ferroman Engineering

Ferroman Engineering

Ferroman Engineering

Strategier online och
digitala tjänster

Digitala strategier handlar om att i rätt tid och i rätt sammanhang ha en tydlig, enhetlig och konsekvent dialog med sina målgrupper.
I vilka digitala kanaler ska mottagaren möta budskapet? Hur kan man säkerställa att alla egna budskapsbärare kommunicerar rätt saker på rätt sätt. Och hur väljer man budskapsvägar som ger så god utväxling som möjligt?

Saluhallen

Facebook

Transearch

Webbplats med responsiv design

Transearch

Webbplats med responsiv design

Transearch

Webbplats med responsiv design

Framtidenkoncernen

Webbplats med responsiv design

Framtidenkoncernen

Webbplats med responsiv design

Framtidenkoncernen

Webbplats med responsiv design

Food Science Sweden

Webbplats

CSR Västsverige

Digital presentation

Infranordic Shipping & Forwarding

Webbplats

Infranordic Shipping & Forwarding

Webbplats

Pidab

Webbplats

Pidab

Webbplats

Rördesign

Webbplats

Rördesign

Webbplats

Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

Årsredovisningar används ofta som en fördjupad företagspresentation. Den blir en viktig del i arbetet med att stärka varumärket. Användningsområdet är brett. Man kan exempelvis kommunicera med kunder, aktieägare, anställda och leverantörer.
Det har dessutom blivit allt vanligare att, som en del av CSR, utöka verksamhetsbeskrivningen med en hållbarhetsredovisning. Ett bra sätt att nå ut med organisationens hållbarhetsarbete.

Svenska Mässan

Årsredovisning

Svenska Mässan

Årsredovisning

Svenska Mässan

Årsredovisning

Svenska Mässan

Årsredovisning

Higab

Årsredovisning

Higab

Årsredovisning

Higab

Hållbarhetsrapport

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens Årsredogörelse

Lokalkoncernen Higab

Hållbarhetsrapport

Kommunikations-
planering

Kanske behöver du ett bollplank i dina funderingar kring vad som ska prioriteras? Ibland kan en annan röst och ett annat sätt att tänka och resonera föda nya idéer.
Vi är lyhörda, engagerade och intresserade. Vi ställer frågor och skapar diskussioner som konkretiserar och flyttar planeringen framåt.

Kommunikationsplanering

Higab

Svensk Företagsförmedling

Kommunikationsplanering

Kommunikationsplanering

Fastigo

Annonsering

Fastigo

Annonsering

Space branding

Space branding handlar om att synas i offentlighet. Det kan vara fasadvepor, utomhusreklam eller mässmontrar.
Till exempel är mässor en mycket stark kanal. Att planera vad som händer före, under och efter mässan är nyckeln för framgång. Hur drar man besökare till montern? Hur ska montern utformas, vilket monteragerande ska man ha och vad gör man efter mässan?

Slakthuset

Stadshuset

Stadshuset

Higab

Ferroman Engineering

Mässmonter Thermprocess, Düsseldorf

Ferroman Engineering

Mässmonter Thermprocess, Düsseldorf

Higab

Konsthallen, fasadvepa

Higab

Kulturkalaset

Higab

Rådhuset, fasadvepa

Skyltprogram

En skylt ska informera och vägleda. Den ska vara tydlig och lätt att förstå.
Vi har lång och gedigen efarenhet av att ta fram såväl mindre som mer omfattande skyltdesignprogram. Vi har god kunskap om både material och formaspekter för att hitta rätt lösning.

Higab

Higab

Stadsbiblioteket Göteborg

Skyltprogram

Stadsbiblioteket Göteborg

Skyltprogram

Svenska Mässan

Skyltmanual för Svenska Mässan

Higab

Skyltprogram

Förpackningsdesign

Förpackningar ska ha ett utseende som sticker ut. De ska locka till köp, vara en del av varumärket och ha en tydlig röst i butikens hylla.
Samtidigt finns det praktiska aspekter att ta hänsyn till. Transporteffektivitet, att den fungerar i butik, användarvänlighet och miljöaspekter är några exempel. Dessutom ska en förpackning vara lättöppnad och lätt att återvinna.

Svenska Örtmedicinska Institutet

Adapt Life

Svenska Örtmedicinska Institutet

Adapt Sport

Svenska Örtmedicinska Institutet

Adapt Lugn

Svenska Örtmedicinska Institutet

Green Water

Svenska Örtmedicinska Institutet

Vintertrött

Rördesign

RD Vault Maintenance & RD Isogen Output+

Visuell identitet
och grafisk form
Visuell identitet
och grafisk form
Varumärkesutveckling
Varumärkesutveckling
Strategier online och
digitala tjänster
Strategier online och
digitala tjänster
Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter
Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter
Kommunikations-
planering
Kommunikations-
planering
Space branding
Space branding
Skyltprogram
Skyltprogram
Förpackningsdesign
Förpackningsdesign